• تاریخ امروز: 1400/1/25

روش های ارسال

شرایط و نحوه ارسال كتاب
 
نحوه ارسال به 3 روش میباشد
1- پست سفارشی - مدت زمان دریافت بین 4 تا 6 روز تا 4 کیلوگرم 
2- پست پیشتاز - مدت زمان دریافت بین 2 تا 3 روز تا 3 کیلو گرم
3- پیک موتور (تینکس ) - ویژه مناطق 22 گانه تهران - مدت دریافت بین 12 تا 36 ساعت 
 
توجه:
1- سفارش های بالای 500 هزار تومان به صورت رایگان ارسال میشوند.
 
2- ارسال پیک تهران در صورت هماهنگی قابلیت ارسال بین ساعات 9 الی 12 - 12 الی 16 - 16 الی 20 را داراست
 
3- در صورت عدم هماهنگی با دفتر سفارش های پیک موتوری  بین ساعت 9 الی 12 ارسال میشوند.